Müjdat YILDIRIMCİ, Osman METİN

Neoliberal Politikalar Bağlamında Özel Hastanelerin Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması

Evaluation of the Health Services at Private Hospitals in the Context of Neoliberal Policies: A Field Study

İçtimaiyat

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

21-35

Neoliberalizm, Ticarileşme, Sağlık, Sağlık Politikaları, Özel Hastaneler

Neoliberalism, Commercialization, Health, Health Policies, Private Hospitals

18933