Neslihan TAŞAR, Ferit Can YAZDIÇ, Altuğ KARAMAN, Osman GEDİK

Juniperus L. (Ardıç) cinsine ait iki türün yapraklarından elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi

Antimicrobial activity of essential oils obtained from the leaves of two species of Juniperus L. (Juniper) genus

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 23 Sayı: 2

102-106

juniperus, Uçucu yağ, antimikrobiyal

Juniperus, Essentials oil, Antimicrobial

16613

Benzer Makaleler

Evaluation of antiinflammatory and antinociceptive effects of some Juniperus species growing in Turkey

Turkish Journal of Biology

Nilüfer ORHAN, Esra AKKOL, Fatma ERGUN

Antimicrobial Activity of Essential Oils of Foeniculum vulgare Mill and Pimpinella anisum L (Apiaceae) Species

International Journal of Innovative Engineering Applications

Neslihan TAŞAR, Ferit Can YAZDIÇ, Altuğ KARAMAN, Osman GEDİK

Doğal bitki örtüsünde bulunan bazı odunsu peyzaj bitkilerinin tohum çimlendirme yöntemleri üzerinde araştırmalar, III. Juniperus oxycedrus L. (Katran ardıcı)

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi

Hasan KÖSE

Boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) ve küçük kozalaklı katran ardıcı'nda (Juniperus oxycedrus L.) uygun ekim yöntemlerinin belirlenmesi

Türkiye Ormancılık Dergisi

SÜLEYMAN GÜLCÜ, H. Cemal GÜLTEKİN

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus Yapraklarındaki Uçucu Yağın Kimyasal Yapısı ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Neşe OKUT, Bünyamin YILDIRIM, Kamil EKİCİ, Ömer TERZİOĞLU, Fevzi ÖZGÖKÇE

Yağ Gülü (Rosa damascena Miller)’nde GA3 Uygulamalarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Süleyman EFECAN, Sabri ERBAŞ, Murat MUTLUCAN

Zirkonyum Oksit ve Titanyum Metal Alt Yapıların SBS Üzerine Farklı Lazer Yüzey Uygulamalarının Etkisi

Cumhuriyet Science Journal

Ayşegül GÖZE SAYGIN, Ali Kemal ÖZDEMİR, Oğuzhan GÖRLER

Exploration of the Effect of Carbon Fiber Ratio and Dimensions on Electrical Conductivity in Mortars

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi

Hacer UZUNALİOĞLU, Salih YAZICIOĞLU, Adem AHISKALI, Hakan ÇAĞLAR