Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslistImpact factor (2020) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslistImpact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=12019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorldCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır. İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Cilt: 31 - Sayı: 2 - 2021 Son Sayı


  • ISSN: 1308-7576
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

7.3b 4.2b

Arşiv