Benzer Makaleler

Okul Tükenmişliğinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Meva DEMİR KAYA, Metin KAYA, Feridun KAYA

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları Arasında Yaşanan Çatışmaların İncelenmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Ali AKIN, Halil KARADAŞ, Ahmet KILIÇ

Planlı Davranış Teorisi bağlamında velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Okul Yönetimi

Kenan KURADA, Doç.dr.ali ÖZDEMİR

Himayeci Toplum Kültürü Olarak Kırgızlarda Ökül Aile Geleneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Mustafa ORÇAN

Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin Yordayıcısı Olarak: Psikolojik Semptomlar ve Akademik Başarı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Asiye Dursun, Murat Sinan ÖZKAN, Yasemin KÖRLER BAŞKAYA

MESLEKİ GÜDÜLENMENİN KARİYER KARARINA ETKİSİNDE İŞSİZLİK KAYGISININ ROLÜ; SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Management and Political Sciences Review

Vacide ANCIN, Serhat ULUCAN

Malatya Okul Sporları Gençler B Basketbol Turnuvasına Katılan 14-15 Yaş Kız Ve Erkek Takımlarının Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Ümit YETİŞ, Kürşat Yusuf AYTAÇ, Ferhat KOPARAL