Ebru Akış, Özgür Satıcı

İlk Çağlardan Günümüze Yeraltı Yapıları, Kaya Yapıları ve Kaya Mekaniği

Underground Structures, Rock Structures and Rock Mechanics fFrom Ancient Era to the Modern Age

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2017-Cilt: 41 Sayı: 2

155-172

Antik yeraltı kaya yapıları, kaya mekaniği tarihçesi, kaya mühendisliği, kaya mekaniği uygulamaları

ancient underground rock structures, history of rock mechanics, rock engineering, rock mechanic applications

35736