Mustafa AL-BASRE

ORTAK ÇIKARLARA DAYALI BİR İTTİFAK: SURİYE İÇ SAVAŞI DÖNEMİNDE RUS-İRAN İLİŞKİLERİ

AN ALLIANCE BASED ON COMMON INTEREST: RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS DURING THE SYRIAN CIVIL WAR

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 1

1-13

Rusya, İran, Suriye İç Savaşı, İttifak, Ortak Çıkar

Russia, Iran, Syrian Civil War, Alliance, Common Interests

19126