Uğur ÖZALP, Gökhan ÖZDEMİR

Grup Piyano Eğitiminin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Evaluation of Group Piano Education in the Framework of Student’s Views

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 6 Sayı: 2

355-372

Müzik eğitimi, Çalgı eğitimi, Piyano, Grup piyano eğitimi

Music education, Instrument training, Piano, Group piano education

18729