Yakup MAHMUTOĞLU, Mustafa ATLAN

Dört Mezhebe Göre Namazlarda Kunût Duası Okumanın Keyfiyeti ve Hükmü

The Circumstance and Provision of Qunût Prayer Recitation in Prayers According to the Four Sects

darulfunun ilahiyat

2018 - Cilt: 29 - Sayı: 2

379 - 408

Qunût, Prayer, Recitation, Calamity, Disaster

32 16

Benzer Makaleler

Michael Shermer, The Believing Brain; From Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies –How we Construct Beliefs and Reinforce Them as Truths / Michael Shermer, İnanan Beyin: İnançları Doğru Gibi Kurgulama ve Pekiştirme Süreci Simon Baron-Cohen, The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cr

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Osman ARAY

Mycotoxins as health hazard

Biological Diversity and Conservation

Selima KHATUN, Manoranjan CHAKRABORTY, Aminul ISLAM, Uğur ÇAKILCIOĞLU, C. Narayan CHATTERJEE

Pompaj depolamalı hibrid enerji sistemi optimizasyonu -Türkiye için vaka analizi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ayşe Selin KOCAMAN

Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Vajinismus Hastalarının Retrospektif Analizi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Mehmet ASOĞLU, Özlem BEGİNOĞLU, Mustafa DEMİR, Hakim ÇELİK, Ülker FEDAİ, Öznur AKIL, Hamza AYAYDIN, Fethiye KILIÇASLAN

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Editörden

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL, MECHANICAL, AND COMFORT PROPERTIES OF WOVEN FABRICS CONSIST OF COTTON, BAMBOO, AND SILVER FIBERS

Tekstil ve Konfeksiyon

Ayşe Ebru TAYYAR, Gamze D.TETİK, Emel ABAK

NEOKLASİK PARADİGMA OLARAK WASHİNGTON/POST WASHİNGTON UZLAŞISININ YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ: POST-KEYNEZYEN ALTERNATİF YAKLAŞIM

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yelda TEKGÜL, Mehmet Fatih CİN

ALEVİ/BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU “SİVAS KANGAL TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

HASAN COŞKUN