Gülcan MIHLADIZ TURHAN

Fen Eğitimi Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Bilimsel Etiğe Yönelik Anlayışları ve Deneyimleri

Understandings and Experiences of the Postgraduate Students of Science Education About Scientific Ethics

Üniversite Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 - Sayı: 1

47-59

Bilimsel etik, Fen eğitimi, Yüksek Lisans Öğrencileri

Scientific ethics, Science education, Postgraduate students

21544

Benzer Makaleler

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel Modelleri

SDU International Journal of Educational Studies

Hilal GÜNAY, Selda BAKIR

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Atabey Onur ATA, Harika Özge ARSLAN

Uzaktan Eğitimde Etik Kodlar

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cemal TATLI, Bülent Uğur KOCA

GRAFİK TASARIM ÖN LİSANS EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMA ARAÇLARI İŞLEVSELLİĞİNİN ÖĞRENCİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Baçini Sanat Dergisi

Ömer Murat KADEŞ

Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eurasian Journal of Teacher Education

Fatih GÜRBÜZ, Semanur ARICI DAĞ

EĞİTİMDE QR KOD KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Esra UÇAK, Sibel USTA

Examination of Attitudes, Views and Skills of Early Childhood Education Teacher Candidates on Science Education

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Gozde erturk Kara, Özge Aydın ŞENGÜL

Mühendislik Tasarım Temelli Fen Etkinliklerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Rabia ASAL ÖZKAN, Rabia SARIKAYA