Ahmet KARA

Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

2016-Cilt: 6 - Sayı: 1

95-106

Sosyal görünüş kaygısı, utangaçlık, basit regresyon analizi

217 113

7
Benzer Makaleler

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Öğretmen ve Veliler ile İlişkisinin Sistematik Derleme Yöntemiyle İncelenmesi

International Journal of Educational Spectrum

Erhan SEVİNÇ

Sosyal Sermayenin Ağ Perspektifi ve Öğrencilerin Performansı ile İlişkisi: Eğitim Fakültesinde Ampirik Bir Araştırma

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yrd.doç.dr. Selim TÜZÜNTÜRK

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ

Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet KARA

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi

Rumeysa İBİŞ, Kenan ÖREN

ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ'NİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN OTİZMLİ ÇOCUK AİLELERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Öğr.gör.dr.bekir MERAL, Bekir Fatih MERAL, Doç.dr.atilla CAVKAYTAR, Atilla CAVKAYTAR

Milli Takım Düzeyindeki Halter Sporcularının Sosyal Görünüş Kaygıları ile Beden Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Semih Murat CANER, Abdulkerim ÇEVİKER

Sosyal Kimlik İnşasında Damgalanmanın Rolü

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)

Melek ÇAYLAK