Aybüke Merve YÜCEL, Fatma MIZIKACI

Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğrenci Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Teaching Practice Course at the Faculties of Education in terms of Student Practices

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023-Cilt: 56 - Sayı: 1

246-281

Öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmenlik uygulaması, ders planı, uygulama öğretmeni, uygulama öğretim üyesi

öğretmenlik uygulaması dersi, mesleki yeterlik, ders anlatımı, ders planı, uygulama öğretmeni, uygulama öğretim üyesi

41256

Benzer Makaleler

Tebrik / Mustafa SAĞSAN - Mehmet Altay ÜNAL - Neslihan ER-KOÇOĞLU - Korcan DOĞAN

Bilgi Yönetimi

Burcu YILMAZ

Tebrik/ Coşkun POLAT, Hüseyin ODABAŞ, Tuba KARATEPE, Haydar YALÇIN, Ahmet ALTAY, Banu Fulya YILDIRIM, Kasım BİNİCİ.

Bilgi Yönetimi

Burcu YILMAZ

Kimya Ders Kitaplarındaki Deneylerin 2018 Kimya Dersi Öğretim Programının Deneysel Çalışmaya Yönelik Amacı Açısından Analizi ve Fen Lisesi Durumu ile Karşılaştırılması

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Canan NAKİBOĞLU

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Fen Lisesi Kimya Ders Kitaplarındaki Deneylerin 2018 Yılı Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı'nın Deneysel Çalışmaya Yönelik Amacı Açısından Analizi

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi

Canan NAKİBOĞLU

Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe ve Ucimo Srpski 1 Temel Düzey Ders Kitaplarında Kültürel Unsurlar

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Maja MILOSAVLJEVIC, Süleyman EROĞLU

Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin COVID-19 Sürecindeki Acil Uzaktan Eğitime İlişkin Anlamlandırmalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Educational Academic Research

Ebru KUŞÇU, Raziye SANCAR

İngilizce öğretmen adaylarının salgın sürecinde öğretmenlik uygulamasına yönelik yansımaları: Planlama, uygulama ve yansıtma

Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi

Ferda İLERTEN, Emrah ÖZCAN, Gülümser EFEOĞLU