Benzer Makaleler

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİN YARATTIĞI ZARARLARIN GİDERİMİNDE ALTERNATİF BİR ÖNERİ: TAŞINMAZLARIN VERDİĞİ ZARARLARIN ÜRÜN SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TAZMİNİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tuğçe ORAL

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

Aylin TUTGUN ÜNAL

DİJİTAL KANAL YOUTUBE’UN ÜNLÜLERİ VE YOUTUBER’LARIN TAKİP EDİLME GEREKÇELERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi

Tuğçe BORAN

MESLEKİ MAHREMİYET SORUNU BAĞLAMINDA “YOUTUBER” REKLAM UYGULAMALARI

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

Yusuf YURDAGÜL, Türker ELİTAŞ

YOUTUBER’LARIN KİŞİSEL MARKALAMANIN 7C’Sİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gülşah KARSLI, Sevtap ÜNAL

SOSYAL MEDYADA NATİVE REKLAM UYGULAMALARI: TÜRKİYE'DE YOUTUBE VİDEO PORTALI ÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Kenan DEMİRCİ

Sosyal Medya Kullanıcılarının Metalaşması: YouTuberlar Üzerine Bir İnceleme

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Zeynep Zelal KIZILKAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ROLÜ YOUTUBERLAR ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU