Nurten ÇALHAN, Hamit YOKUŞ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TAKSİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Investigation Of The Students’ Attitudes Towards Performing Taksim Who Receive The Turkish Classical Music Instrument Training

Eurasian Journal of Music and Dance

2023-Sayı: 21

50-66

Müzik Eğitimi, Geleneksel Türk Sanat Müziği Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Taksim, Tutum

Music Education, Traditional Turkish Art Music Education, Instrument Education, Taksim, Attitude

31830