Bülent KILIÇ, Murat KORKMAZ, Gökşen ARAS, Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL

FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

AN APPLIED STUDY: ORTHOPEDIC TRAUMAS SUFFERED BY WOMEN EXPOSED TO PHYSICAL VIOLENCE AND THE PERCEPTION OF VIOLENCE IN TERMS OF GENDER EQUALITY

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2014 - Sayı: 41

0 - 0

Şiddet, Ortopedi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın, Fiziksel Şiddet, Travma

Violence, Orthopedy, Gender Equality, Woman, Physical Violence, Trauma

103 58