Mehmet TOPLU

Bilim Etiği: İnternetin Bilim Etiği Üzerine Etkileri

Science Ethics: The Effect of Internet on the Science Ethics

Türk Kütüphaneciliği

2012 - Cilt: 26 - Sayı: 4

654 - 698

ethics, science ethics, science ethics and internet, science ethics and Turkey, scientific publication ethics

41 18