7
Benzer Makaleler

İklim Krizi ile Küresel ve Bireysel Mücadeleye Yönelik Bir Çalışma: Greta Thunberg Örneği

Diplomasi ve Strateji Dergisi

Betül ŞIVGIN, Selin AFACAN

İZMİR İLİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERDEN DOLAYI OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Anıl Can BİRDAL, Engin KORKMAZ, Gökhan ERŞEN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MUHASEBESİ ARAŞTIRMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Muhasebe ve Denetime Bakış

Reşat KARCIOĞLU, Seyhan ÖZTÜRK

İklim Göçü ve İklim Mülteciliği Kavramlarına İnsan Hakları Temelli Sosyolojik Bir Bakış

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Büşra YÖRÜK

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

SOME VIEWS ON RENEWABLE ENERGY MARKETING DUE TO CLIMATE CHANGE IMPACTS

Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

Mustafa Seçkin ŞALVARLI

İklim Değişikliği ve Medya: Greta Thunberg’in “Yılın İnsanı” Seçilmesinin Ana Akım Medyada Ele Alınışının Analizi

Etkileşim

Pelin TEKİN ÇELİK, Zeliha HEPKON

İKLİM DOSTU ŞEHİRLER VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN KENTSEL PEYZAJA KATKILARI

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

Çiğdem BOGENÇ, Yasin DÖNMEZ, Ayşe Betül ÇUFALI