Semanur ÖZTEMİZ

Küresel ağlar odağında kültür, kimlik ve mekân tartışmaları

Culture, Identity and Space Discussions under Consideration of Global Networks

Türk Kütüphaneciliği

2019 - Cilt: 33 - Sayı: 3

208 - 211

Küresel ağlar, kültür, dijital kültür, ulusal kimlik

28 10