Helmut SATZGER, Çevirmen: Mustafa ÇİÇEK

Gerçek Olmayan Teşebbüs (Der irreale Versuch) - Batıl İnanca Dayalı Teşebbüse (Der abergläubische Versuch) Hâkim Olmanın Ceza Hukuku Öğretisindeki Zorlukları

The Unreal Attempt - On the Difficulties of Criminal Law Dogmatics to Master the Superstitious Attempt

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 26 - Sayı: 2

597-618

Suça Teşebbüs, Elverişsiz Teşebbüs, Gerçek Olmayan Teşebbüs, Batıl İnanca Dayalı Teşebbüs, Ağır Bilgi ve Anlama Hatasına Dayalı Teşebbüs

234 55

7