Salim İdris KELEŞOĞLU

Devlet Hastanelerinde Dengeli Puan Cetveli Modelinin Güncel Uyarlaması: Kurumsal Karne ve İlgili Dönem Sonuçları

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 3

20-28

Dengeli puan cetveli, kurumsal karne, kamu sağlık işletmesi

1230

Benzer Makaleler

DEREGULATION-FACETS OF A NEW TREND IN POLITICS

PERCEPTIONS: Journal of International Affairs

Ulrich KARPEN

Sfenoid sinüsün izole inverted papillomu: Olgu sunumu

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat

Fikret İLERİ, Alper CEYLAN, Sabri USLU, Korhan ASAL

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sürecinde Tuttukları Günlükler Yoluyla Yansıtıcı Düşünme Seviyelerinin İncelenmesi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mustafa YAMAÇ, Selda BAKIR

Aksiller blok uygulamasında % 0.5 Ropivakain, % 0.75 Ropivakain ve % 0.5 Bupivakainin anestezik özelliklerinin karşılaştırılması

Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi

Leyla KILINÇ, Hale DOBRUCALI, Özer Surhan ÇINAR, G. Ulufer SİVRİKAYA, Ayşe HANCI

Kobi’lerde İşgörenlerin Örgütsel ve Bireysel Amaç Algılamaları ve Bunun Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Necmettin ÖZEL

İnflamatuvar barsak hastalığının ekstraintestinal tutulumu

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

AHMET UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, MEHMET FATİH ERMİŞ, Kadir DEMİR, Sadakat ÖZDİL, Fatih BEŞIŞIK, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Güngör BOZTAŞ, Zeynel MUNGAN

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Karşı Hazır Bulunuşlukları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mustafa Serkan Günbatar

Factors influencing study of physiotherapy and preferred choice of specialisation among final year physiotherapy students in Nigeria

Journal of Health Sciences and Medicine

Ayodeji FABUNMİ, Babafemi ADEBAJO, Theresa AKİNOLA