Sevde YAYLA

Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 2

305-335

ekonomik konjokntür, ekonomik kriz, boşanmak, işsizlik

18115