Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi

Konjonktürel dalgalanmalar, ekonomik krizlerle birlikte ekonomi piyasasında ortaya çıkan inişleri çıkışları gösteren noktalardır. Konjonktürel dalgalanmalar ekonominin büyümesini ve küçülme sonuçlarını gösteren dalgalanmalardır. Ekonominin büyümesi veya küçülmesi ülkenin toplumunu etkilediği gibi uluslararası ticaret ile birlikte diğer ülke ekonomilerini de etkiler. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ekonomik daralma; kriz, durgunluk ve tekrar canlanma diğer ülkeleri de entegre etkiler. Örneğin 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan kriz tüm dünyada etkisini göstermiş olup, ailelerin hayatlarını etkilemiştir. Türkiye’de görülen 2000-2001 yıllarında görülen ekonomik krizleri yurtiçi merkezli krizlerdir ve kişilerin bunalıma girmesi, psikolojik reaksiyonlar, devamında aile hayatının bozulması, boşanmaya kadar giderek bireylerin sosyal hayatlarını etkilemiştir. Çalışmada Türkiye örneği kullanılarak konjonktürel dalgalanmaların bireylerin aile hayatına etkileri incelenecektir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000-2021 yıllarında yaşanan ekonomik konjonktür hareketlerinin değişimlerini incelemek ve ekonomik konjonktür hareketlerinin aile hayatına etkilerini belirterek bu etkilerin sebep olduğu boşanmaları analiz etmektir.

___

 • Afşar, M. (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İBB Dergisi, 6(2). 143-171.
 • Aktan, C. ve Şen, H. (2001). Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye, Ekonomik Kriz özel Sayısı 2(42), 1225-1230.
 • Altay, F. (2017, Temmuz). 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ekonomik Etkileri: “Dünü ve Bugünü”. Konya Ticaret Odası. https://www.kto.org.tr/d/file/15-temmuzdarbe-girisiminin-ekonomik-etkileri---dunu-ve-bugunu.pdf.
 • Barutca, H. (2000). Parasal Konjonktür Teorileri: Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Para Politikalarının Konjonktürel Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bocutoğlu, E. (2015). Makro İktisat Teoriler ve Politikalar. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Bocutoğlu, E. ve Ekinci, A. (2009). Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası. Maliye Dergisi, 156.
 • Cafri, R. ve Çukadar, P. (2018). Boşanmanın Sosyo-Ekonomik Nedenleri Üzerine Mekansal Ekonometrik Bir İnceleme, Uluslararası Avrasya Dergisi 7(9), 406- 413.
 • Cura, S. (2005). Kriz Ekonomileri ve Çözüm Yolları: IMF İstikrar Programları. https://www.academia.edu/6831518/Kriz_Ekonomileri_ ve_%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_Yollar%C4%B1_IMF_%C4%B0stikrar_ Programlar%C4%B1_Mu%C4%9Fla_%C3%9Cniversitesi_%C4%B0ktisadi_ ve_%C4%B0dari_Bilimler_Fak%C3%BCltesi_Tart%C4%B1%C5%9Fma_ Tebli%C4%9Fleri_Serisi_II_2004_2005_03_%C5%9Eubat_2005_ Mu%C4%9Fla_
 • Doğan, K. (2020, 19 Mart). “Kısa Çalışma, Kısa Çalışma Ödeneği ve Evden Çalışma Hakları Üzerine”, bianet. https://bianet.org/bianet/emek/221563-kisa-calismakisa-calisma-odenegi-ve-evden-calisma-haklari-uzerine?bia_source=twitter.
 • Doğan, Ş. (2016). Boşanma Nedenlerine Yönelik Tutumlar: Boşanmayı Artırıcı veya Engelleyici Faktörlere Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 991-1011.
 • Doğru, B, (2015). Türkiye’nin Yakın Dönem Ekonomik Krizleri. İstanbul.
 • Eğilmez, M. (2014, 20 Aralık). Konjonktür. https://www.mahfiegilmez.com/2014/12/ konjonktur.html
 • Fırat, E. ve Demirtaş, C. (2012). Konjonktürel Teoriler Işığında Türkiye’de Yaşanan 2000-2001 Krizinin Değerlendirilmesi. Ekonomi Bilimler Dergisi, 4(1), 23-32.
 • Fırat, E. (2012). Konjonktür Teorileri Işığında Türkiye’deki İktisadi Dalgalanmalar. Uluslararası Avrasya Dergisi, 7(9), 406-413.
 • Finanskrediler.com (2017, 23 Ocak). Yıllara Göre Enflasyon Oranları Nasıl Değişti? https://www.finanskrediler.com/yillara-gore-enflasyon-oranlari-nasil-degisti/? ysclid=l4xiqwsilc230389406
 • Gökdemir, S. (2021). 1980 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerin İşsizliğe Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi ve Finans Enstitüsü, İstanbul.
 • Gürsoy, E. (2019). 2001-2018 Türkiye’de Ekonomik Denge. https://www. researchgate.net/publication/330366326_2001-2018_Turkiye%27de_ Ekonomik_Denge
 • Kara, E. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışanlar. Turkish Studies. 6, 603-619.
 • Karaca, C. (2014). Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 263-286.
 • Keskin, I. (2007). Boşanmanın Sosyolojik ve Psikolojik Nedenler ve Boşanmanın Ortaya Çıkardığı Sonuçlar (Niğde İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kılıç, C., Savrul, B. ve Bayar, Y. (2014). Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme-Boşanma ve İntiharlar Üzerindeki Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 131- 146.
 • South, S. (1985). Economic Conditions and the Divorce Rate: A Time-Series Analysis of the Postwar United States. Journal of Marriage and Family, 47(1), 31-41.
 • Şen, C. ve Aktaş, C. (2001). Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye Dergisi, 2(42), 1225-1230.
 • Tarhanacı, M. (2017). Boşanma Avukatlarının Anlatısıyla Trabzon’da Aile ve Boşanma Olgusu. İmgelem Dergisi, 1(1), 89-120.
 • Topbaş, F. ve Kurt, S. (2007). İşsizlik ve Boşanma İlişkisi: 1970-2005 VAR Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 5(7), 30-43.
 • Turhan, Ş. (2021, 1 Mart). “Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 1,8 büyüdü”, Dünya Gazetesi. https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-ekonomisi-2020de-yuzde18-buyudu-haberi-612659
 • Yıldırım, N. (2004). Türkiye’de Boşanma ve Sebepleri. Bilig Dergisi, 28: 59-81.
 • 2018 Yılı USD Fiyatları, (b.t.). 14 Ocak 2022, USD-Dolar 2018 Yılı TCMB Arşivi. https://paracevirici.com/doviz-arsiv/merkez-bankasi/gecmis-tarihlidoviz/2018/amerikan-dolari
 • 2019 Enflasyon Oranları (b.t.). 20 Şubat 2022, 2019 Aralık Ayı Enflasyon Oranları. https://www.muhasebedersleri.com/enflasyon-tufe-ufe/2019-aralik-enflasyonoranlari.htm

___

Bibtex @araştırma makalesi { husbd1203283, journal = {Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2618-6268}, eissn = {2667-5773}, address = {info@halic.edu.tr}, publisher = {Haliç Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {305 - 335}, doi = {10.56206/husbd.1203283}, title = {Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yayla, Sevde} }
APA Yayla, S. (2022). Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi . Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 305-335 . DOI: 10.56206/husbd.1203283
MLA Yayla, S. "Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi" . Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 305-335 <
Chicago Yayla, S. "Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi". Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 305-335
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi AU - SevdeYayla Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.56206/husbd.1203283 DO - 10.56206/husbd.1203283 T2 - Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 335 VL - 5 IS - 2 SN - 2618-6268-2667-5773 M3 - doi: 10.56206/husbd.1203283 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi %A Sevde Yayla %T Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi %D 2022 %J Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2618-6268-2667-5773 %V 5 %N 2 %R doi: 10.56206/husbd.1203283 %U 10.56206/husbd.1203283
ISNAD Yayla, Sevde . "Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi". Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 305-335 .
AMA Yayla S. Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler, Konservatuvar. 2022; 5(2): 305-335.
Vancouver Yayla S. Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 5(2): 305-335.
IEEE S. Yayla , "Türkiye Ekonomik Konjonktürünün 2000 ve 2021 Arası Boşanmalar Üzerine Etkisi", , c. 5, sayı. 2, ss. 305-335, Ara. 2022, doi:10.56206/husbd.1203283