Osman KURTER, Cansu ARSLAN

BANKACILIK YÖNETİMİ AÇISINDAN KATILIM30 ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CAUSAL OF RELATIONS BETWEEN THE PARTICIPATION 30 INDEX AND BORSA ISTANBUL100 INDEX IN TERMS OF BANKING MANAGEMENT

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 2

49-70

STRATEJİK YÖNETİM, , FİNANS YÖNETİMİ, , İSLAMİ FİNANS, , HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ

STRATEGIC MANAGEMENT, FINANCIAL MANAGEMENT, ISLAMIC FINANCE, STOCK PORTFOLIO MANAGEMENT

149 58

7