Uğur GEZER, Erkut Okan AKSU

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afet Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Investigation of Disaster Awareness Levels of Social Studies Teacher Candidates

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 4

400-408

Sosyal bilgiler, Afet, Öğretmen adayı

Social studies, Disaster, Pre-service teacher

165101