Ayşegül AKDEMİR, Balca ARDA

Çevrimiçi Eğitimde Görsel İletişim: Sanal Sınıf Deneyiminde Kamera Kullanımının Toplumsal Analizi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 4

344-357

yüksek öğrenim, çevrimiçi eğitim, toplumsal cinsiyet, Covid-19, pandemi, görsel iletişim

4126

Benzer Makaleler

Çok teşekkürler! gizem çözüldü: IMDb kullanıcılarının çevrimiçi şükran ifadeleri

Dil Dergisi

Zeynep KÖYLÜ

İNSAN HAKLARI, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİAVRUPA PARLAMENTOSUNDA KADIN TEMSİLİYETİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Duru ŞAHYAR AKDEMİR, Selenay TÜFEKÇİOĞLU, Berkay KARLIDAĞ

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ İNCELENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali ERÇAKIR, Canan YÖRÜK

Matematiğin Cinsiyetinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Anlamlandırılması

Educational Academic Research

Gülşah ÖZDEMİR BAKİ, Esra KARAKUŞ UMAR

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN: KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nurgül ERGÜL GÜVENDİ

TÜRKİYE’DE SALGIN DÖNEMİNDE KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMLARI İLE YAŞANAN SÜRECİN EĞİTİM PROFESYONELLERİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sakarya İktisat Dergisi

Remzi BAŞAR

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimin COVID-19 Pandemi Süreci Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi

Fatma SAÇLI UZUNÖZ, Sırrı Cem DİNÇ, Osman DİŞÇEKEN

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ