Ali Gürel GÖKSEL, Çağdaş CAZ, Ercan ZORBA, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI: BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

READING HABIT: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS INTERESTED IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Sayı: 55

195 - 206

Kitap Okuma, Beden Eğitimi ve Spor, Okuma Alışkanlığı, Bireysel Spor, Takım Sporu

Reading, Physical Education and Sports, Reading Habit, Individual Sports, Team Sports

231 55