Hellen N. MUNYISIA, Şuayyip ÇALIŞ

BİREYİN İÇSEL ÇATIŞMASININ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2 KENYA ŞİRKETİ ÖRNEK OLAYI

THE EFFECT OF PERSONAL – ORGANISATIONAL VALUES MISFIT ON EMPLOYEES’ PERFORMANCE: CASE STUDY OF TWO KENYAN COMPANIES

Sakarya İktisat Dergisi

2016-Cilt: 5 - Sayı: 2

14-30

Değerler, Bireysel-Örgütsel Uyum, Bireysel Çatışma, Çalışan Performansı

Values, Personal-Organisational Fit, Value Congruence, Intrapersonal Conflict, Employee’s Performance

7110

Benzer Makaleler

ÇALIŞAN DOSTU HASTANE: GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Levent SONGUR, Ali KOÇAKGÖL, Cengiz DEDEOĞLU, M.nizamtettin YILDIZ

8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerler Açısından İncelenmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Özlem OLTULU, Muhammed ALAN

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Sabah Balta, Ayşegül Bilge, Fisun ŞENUZUN AYKAR, Senem Yılmaz

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performansa Etkisi

Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Murat ÇELİK, Tuna USLU

TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLIKTA KALİTENİN ARTIRILMASINDA ÖNEMİ

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

Muhammet Serdar ERBAŞ

CİNSİYET FARKLILIKLARINDAN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALAR VE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Tuncer ASUNAKUTLU, Barış SAFRAN, Alev AKGÖL

Çalışan Sesliliği Yararlı Mı Zararlı Mı? Çalışan Sesliliğinin İş Performansına Etkisinde İşe Bağlanmanın Aracı Rolü

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

İfakat ATAK, Tugay ÜLKÜ, Sema POLATCI

Boya-Terbiye Bölümlerinde Kullanılan Reaktif Boyarmaddeler, Tehlikeleri, Oluşabilecek Riskler ve Çalışan Sağlığına Etkileri: Derleme

Çalışma İlişkileri Dergisi

Hüseyin BENLİ