Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

Cilt: 6 Sayı: 3 -2023Son Sayı