Gürbüz ÖZDEMİR

HUNTİNGTON’UN DEMOKRATİKLEŞME DALGALARI BAĞLAMINDA TÜRK DEMOKRATİKLEŞMESİNE BAKIŞ VE 15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ

THE PERSPECTIVE OF TURKISH DEMOCRATIZATION AND THE IMPORTANCE OF 15TH JULY COUP ATTEMT IN THE CONTEXT OF HUNTINGTON'S WAVES OF DEMOCRATIZATION

Sakarya İktisat Dergisi

2018-Cilt: 7 - Sayı: 1

27-51

Demokrasi, Huntington, Demokratikleşme Dalgaları, 15 Temmuz

Democracy, Huntington, Democratization Waves, July 15

8111