Erdoğan KAYGIN, Metin ATAY

Mobbingin Örgütsel Güven ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi-Kamu Kurumunda Bir Uygulama

The Influence of Mobbing on Organizational Trust and Organizational Silence

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014-Cilt: 18 - Sayı: 2

95-113

Mobbing, Örgütsel Güven ve Örgütsel Sessizlik, Kars

Mobbing, Organzational Trust Organizational silence, Kars

70 44

7
Benzer Makaleler