Benzer Makaleler

İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erol KOYUNCU, Atilla ELÇİ

İş Stresi ve Rol Belirsizliğinin Presenteizm (İşte Var Olamama) Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Meryem Derya YEŞİLTAŞ, Esra AYAZ

ONLINE SEYAHAT ACENTALARININ İLETİŞİM STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BOOKING VE PRONTO TUR ÖRNEKLERİ

Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi

Süheyla BAYRAKTAR, Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal, Duygusal ve Ahlaki Gelişim Üzerindeki Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Serhat TURAN, Uğur ALEMDAR

AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ömür Timurcanday ÖZMEN, Pınar Süral ÖZER, Ömür Yasar SAATÇİOĞLU

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI: VAN ÖRNEĞİ ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF HOSPITALITY SECTOR EMPLOYEES: VAN EXAMPLE

Turar Turizm ve Araştırma Dergisi

Burcu TURAN TORUN, Aysel DOĞAÇ

MESLEKİ GELECEK ZAMAN BEKLENTİSİNİN DUYGUSAL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Coşkun AKÇA, İrfan ÇAĞLAR

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN SONUÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İktisat İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

Ahmet AKNAR, Ali BAYRAM