Ruhet GENÇ

Türkiye Turizminin Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü ve Önemi: Güncel Bir Bakış

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 22 - Sayı: 1

67-76

Turizm, Avrupa Birliği, Ortak Pazar, Sürdürülebilirlik

35 16

7