Said Nuri AKGÜNDÜZ

Yirminci Yüzyılda İki Farklı Maslahat Yaklaşımı -Mustafa eş-Şelebî ve Ramazan el-Bûtî’nin Maslahat Anlayışlarının Karşılaştırılması-

Two Different Approach of “Maslaha” In Twentieth Century -The Comparison Between Mustafa al-Shalabi’s and Ramazan al-Bouti’s “Maslaha” Understanding-

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2013-Cilt: 1 - Sayı: 1

-

Bûtî, Fıkıh, Maslahat, Şelebî

Bouti, Fikh (Islamic Jurisprudence), Maslaha (Public Interest), Shalabi

463 183

7