Mert İNAL, Semih OKUTAN

ALGILANAN FAYDA VE SÜRÜ DAVRANIŞININ DİJİTAL İÇERİK PAYLAŞMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi

2019-Cilt: 7 - Sayı: 3

143-153

algılanan fayda, dijital içerik

191