Rauf KERİMOV

AZERBAYCAN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNÜN SENTEZ JANRI MEYXANA ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

A BRIEF ANALYSIS OF MEYKHANА AS THE SYNTHESIS GENRE OF AN ORAL CULTURE OF AZERBAIJAN

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2019-Cilt: 4 - Sayı: 8

129-137

Söz Sanatı, Meyxana, Doğaçlama, Atışma, Müzikli Şiirsel Tür

4514