Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler

Hollywood sineması kendi içinde kurduğu sistemle farklı film türlerinin oluşmasını sağlamıştır. Toplumda beğenilen filmlerin sistematik şekilde yapılması filmlerin tek olma özelliğini yok edip tür uylaşımlarına sebep olmaktadır. Hollywood sinemasında stüdyo sisteminde filmler türlere göre yapılmış ve buna bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Sinema maliyetli bir sanattır ve seyircinin beklentileri vardır. Hedeflenen izleyici kitlesine uygun türde filmler yapılması aynı zamanda o dönemin popüler konu, oyuncu ve türlerinin tercih edilmesi sinema sektöründe önem verilen konulardan biridir. Günümüzde bazı film türleri unutulmakta bazıları ise birçok türü içinde barındırmaktadır. Çalışmanın evrenini tür filmleri oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı günümüzde tek bir türe bağlı kalınmadan birçok türün bir arada olduğu hibrit türde filmler yapıldığını görünür kılmaktır. Tür filmlerinin tarihi sürecine bağlı olarak günümüzde birçok türün bir arada olduğu tür sonrası dönem ele alınmıştır. Son yıllarda çıkan filmlerden “İpten Dönenler-Gallowwalkers” filminin bu kapsamda tür çözümlemesi yapılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örneklem tekniğiyle belirlenen film içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Yapılan tür çözümlemesinde western ve korku türünün unsurları filmde görülmektedir. Ayrıca yine filmde fantastik, aksiyon ve romantik film ögelerine yer verildiği de görülmektedir. Bu durum film türlerinin zamana karşı verdiği bir yenileşme hareketi olarak okunmaktadır. Günümüzde filmlerde belli bir türe ait filmlerden ziyade izleyici beğenilerine bağlı olarak birkaç türün melezleşmesinden doğan filmler yaygındır.

___

 • Abisel, N. (2016). Popüler sinema ve film türleri. De Ki yayınları.
 • Adorno, T. W. (2005). Kültür endüstrisiniyeniden düşünürken B. O. Doğan (Çev.).Cogito Dergisi, 36, 76–83.
 • Aşni, D. (2021). Hollywood biyografik film türünün Türk sinemasına yansıması [Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi].
 • Aydın Çağlayan, E. (2020). Korku sinemasının cazibesi üzerine felsefi ve psikolojik bir inceleme. Sineflozofi Dergisi, 5(9), 540–550.
 • Aytekin, M. (2013). Korku sinemasında türler. Communicata, 5, 63–84.
 • Barnwell, J. (2015). Film yapımının temelleri, (192). Oksijen Basım.
 • Bars, M. E. (2014). Vladımır Propp’un yapısal çözümleme yöntemi çerçevesinde “Battal Gazi Destanı” filminin incelenmesi. Journal of History School, 7(18), 79–97.
 • Bazin, A. (2000). Sinema nedir?. İzdüşüm Yayınları.
 • Bordwell, D., &Thompson, K. (2009). Film sanatı. De Ki yayınları.
 • Butler, A. M. (2011). Film çalışmaları A. Toprak (Çev.). Kalkedon Yayınları.
 • Freud, S. (1993). Psikanalize giriş-Genel nevroz öğretisi G. Koptagel (Çev.).Star Yaprak Yayıncılık.
 • Kawin, B. F. (2012). Horror and the horror film. Anthem Press.
 • Kotan, S. (2022). Korku filminin ideolojisi, ben’in içindeki öteki. Eğitim Yayınevi.
 • Mannoni, O. (1992). Freud. Alan Yayıncılık.
 • Özden, Z. (2004). Film eleştirisi. İmge Kitabevi.
 • Öztürk, S. (2008). Türkiye’de iletişim düşüncesinin kökenleri. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi.
 • Öztürk, S. R. (2000). Sinemada kadın olmak. Alan Yayıncılık.
 • Ryan, M., &Kellner, D. (2010). Çağdaş Hollywood sinemasının ideoloji ve politikası. Ayrıntı yayınları.
 • Teksoy, R. (2005). Sinema tarihi Cilt-1. Oğlak Yayınları.
 • Tilki Sanat. (2020). Korku filmlerinin evrimi.https://tilkisanat.com/yazilar-korku-filmlerinin-evrimi
 • Tohill, C., & Tombs, P. (2005). Avrupa seks ve korku sineması. Kabalcı Yayınevi.
 • Tudor, A. (2011). Tür ve eleştirel yöntem bilim. De Ki Yayınevi.
 • Varner, P. (2008). The A to Z of westerns in cinema. Scarecrow Press.
 • Wollen, P. (1972). Godard and Counter Cinema: Vent D’est”, film theory and criticism. Oxford University Press.
 • Wright, W. (1975). Six guns and society: A structural study of the western. University of California Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık

___

Bibtex @araştırma makalesi { communicata1223011, journal = {Communicata}, eissn = {2822-3713}, address = {Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yakutiye/Erzurum}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2022}, number = {24}, pages = {20 - 28}, title = {Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler}, key = {cite}, author = {Karaoğlan, Mehmet Fatih} }
APA Karaoğlan, M. F. (2022). Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler . Communicata , (24) , 20-28 .
MLA Karaoğlan, M. F. "Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler" . Communicata (2022 ): 20-28 <
Chicago Karaoğlan, M. F. "Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler". Communicata (2022 ): 20-28
RIS TY - JOUR T1 - Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler AU - Mehmet FatihKaraoğlan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Communicata JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 28 VL - IS - 24 SN - -2822-3713 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Communicata Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler %A Mehmet Fatih Karaoğlan %T Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler %D 2022 %J Communicata %P -2822-3713 %V %N 24 %R %U
ISNAD Karaoğlan, Mehmet Fatih . "Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler". Communicata / 24 (Aralık 2022): 20-28 .
AMA Karaoğlan M. F. Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler. Communicata. 2022; (24): 20-28.
Vancouver Karaoğlan M. F. Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler. Communicata. 2022; (24): 20-28.
IEEE M. F. Karaoğlan , "Tür Sonrası Dönem: İpten Dönenler", , sayı. 24, ss. 20-28, Ara. 2022