Lamia KENAN

SANATIN İŞLEVSELLİĞİ BAĞLAMINDA KAMUSAL ALAN ÖRNEKLEMELERİ

Public Space Samples in The Context of Art Functionality

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2019-Cilt: 4 - Sayı: 8

81-98

Kamusal alan, Sanat, İşlevsellik, Evsizlere yardım, Oyuncu alanlar

6218