İlhami KAYA

ANADOLU HALK MELODİLERİNDE KULLANILAN CİNSLER VE ÖRNEKLERİ

TYPE OF MODES AND EXAMPLES USED IN ANATOLIAN FOLK MELODIES

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2019-Cilt: 4 - Sayı: 8

57-80

TRT Halk Müziği Repertuvarı, Makam Müzikleri, Halk Müzikleri ve Cinsler

5619