Meral BATUR, Alparslan BAŞDOĞAN

RESİM SANATINDA GROTESK İMGELERİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AN EXAMINATION ON THE USE OF GROTESK IMAGES IN PAINTING ART

Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat

2022-Cilt: 7 - Sayı: 14

38-50

Resim, İmge, Grotesk, Çirkin, Korkunç

Painting, Image, Grotesque, Ugly, Horrible

144 50

7