Ahmet Vefa Temel

Türkiye’de Arapça Öğretiminde Uygulanan Metotlar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme

TEACHING METHODS USED IN ARABIC IN TURKEY, PROBLEMS ENCOUNTERED AND SOLUTIONS ON AN ASSESSMENT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2015-Cilt: 3 - Sayı: 5

166-174

Türkiye, Arapça, Dil, Öğretim, Metotlar, Sorunlar, Çözüm Önerileri

Turkey, Arabic, Language, Teaching, Methods, Problems and Solutions

500 248

7