Fatma ÖZKAN, Atila GÜL

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalında Yapılan Doktora Tezlerinin İrdelenmesi

Investigation of PhD Theses in Landscape Architecture Department

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 1

14-28

Peyzaj Mimarlığı, Doktora (Ph D), Tez, akademik

Landscape Architecture, Doctorate Degrees, Thesis, Academic

6926