Volga YILMAZ GÜMÜŞ

Hasan Erkek’in Eşik Adlı Oyunundaki Deyim ve Eğretilemelerin Çevirisi: Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Translation of Idioms and Metaphors in Hasan Erkek’s Play Eşik: Difficulties and Solutions

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2020-Sayı: 29

227-243

drama translation, translating plays, functionality, loyalty, performability

195 132

7
Benzer Makaleler