Ali ALQADRE

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDEN STRATEJİK YÖNETİME KÖPRÜ

ABRIDGE FROM ORGANIZATIONAL CULTURE TO STRATEGIC MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANIZATIONS

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 1

59-88

Organizasyon kültürü, Stratejik Yönetim Süreci

Organizational Culture, Strategic Management Process

48 26

7