Liaqat ALİ, Waheed ULLAH, Saima UROOGE, Muhammad FAROOQ JAN

PAKİSTAN'DA ÜST YÖNETİMDEKİ CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRATEJİK DEĞİŞİMİN ARACILIK ROLÜ

EVALUATING THE MEDIATING ROLE OF STRATEGIC CHANGE BETWEEN THE RELATIONSHIP OF GENDER DIVERSITY IN SENIOR MANAGEMENT AND FIRM PERFORMANCE IN PAKISTAN

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

69-84

Üst Yönetim, Cinsiyet Çeşitliliği, Firma Performansı, Finansal Olmayan

Senior management, gender diversity, performance, non-financial

3113