Hasan HALİFE

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABETÇİLİĞİNİN PORTER'IN ELMAS MODELİNE GÖRE ANALİZİ

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF TURKISH TEXTILE SECTOR BASED ON THE PORTER’S DIAMOND MODEL

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

27-49

Rekabetçilik, Türk Tekstil Sektörü, Porter’ın Elmas Modeli, Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu

Competitiveness, Turkish Textile Sector, Porter’s Diamond Model, Global Competitiveness Report

6336