Aytuğ SÖZÜER

TÜRKİYE’DE TEPE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK YÖNETİM SÖYLEMİ

TOP-LEVEL MANAGERS’ STRATEGIC MANAGEMENT DISCOURSE IN TURKEY

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 1

1-16

Stratejik yönetim, Piyasa koşulları, Tematik analiz.

Strategic management, Market conditions, Thematic analysis.

5835