Yadigar ALUŞ

Kültürel ve Toplumsal Gerçekliğimiz Açısından Aile Anlayışlarının ve Türk Ailesinin Değerlendirmesi

Evaluation of the Family Understanding and Turkish Family in terms of Our Cultural and Social Reality

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2015-Cilt: 1 - Sayı: 1

15-24

Türk Ailesi, Aile Anlayışları, Modern-Geleneksel Aile, Geçiş Ailesi, Aile Değerleri

Turkish Family, Family Understanding, Modern-Traditional Family, Transitional Family, Family Values

7925