FELSEFİ-PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA ANTRENÖRLÜK TİPLERİ: YENİ BİR ÖNERİYE DOĞRU

Bu çalışmanın amacı; felsefi-psikoloji bağlamında antrenör tiplerinin analizini yapmaktır. Yöntem olarak kaynak taraması ve kavramsal çözümlemeye yer verilmekte, etkileşim teorisi ve yapısal gelişimsel bakış açılarıyla bulgular yorumlanmaktadır. Araştırmada spor felsefesi, spor psikolojisi, antrenörlük tipi, antrenör stili, felsefi-spor psikolojisi ve felsefi-antrenörlük psikolojisi kavramları üzerinde durulmaktadır. Bulgularda, kaynak taramasına dayanarak sporda liderlik veya antrenörlükle ilgili ileri sürülen tip veya stillere yer verilmektedir. Bulguların yorumunda, bilimcilerin antrenör tipi veya stilini açıklamada kullandıkları kavramlar ve bunların işlevleri arasında benzerlikler bulunduğu vurgulanmakta, ileri sürülen tip veya stillerin bir dereceye kadar yüzeysel, karikatürize edilmiş ve Kuzey Amerikan kökenli araştırmalara dayandığı ileri sürülmektedir. Bulgular yorumlanırken; ileri sürülen tip veya stillerin, tarihsel-toplumsal olarak antrenörlük sürecinin nasıl değişim ve gelişim gösterdiğini ortaya koymada ve evrimsel olarak ara tipleri açıklamada yetersizliklerine dikkat çekilmektedir. Araştırmanın sonuç ve önerilerinde ise, yukarıda belirtilen boşluğun doldurulması için muhafazakâr, muhafazakâr-modern, modern-muhafazakâr ve modern antrenör tipleri, bu tiplerin özellikleri ve dinamik yapısına ilişkin yeni bir öneride bulunulmaktadır. Ayrıca var olan bulgular ışığında, postmodern antrenör tipine ilişkin öngörü ve tartışmalara da yer verilmektedir.

ANALYSIS OF COACHING STYLES FROM THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGY: TOWARDS A NEW PROPOSAL

The purpose of this study was to analyze coaching styles from the perspective of philosophical-psychology and present a new proposal. Literature review and conceptual solution were used as methods. Results and comments were made from the interactional and structural-developmental perspectives. Concepts of sport philosophy, sport psychology, coaching typology and style of coach, philosophical sport psychology and philosophical psychology of coaching were defined in this study. There are strong and weak points of different approaches in sport leadership related to coaching. There are also similarities of the definitions put forward as regard with coaching styles and typologies. Approaches to coaching styles and typologies do not give us much information how coaching styles have historically and socially been evolved explaining semi-transitional-transformational and structural-developmental process of coaching. Thus, this neglected area of coaching is filled by a new proposal that explains the historical, interactional, structural-developmental process as conservative, conservativemodern, modern-conservative and modern coaches. In addition, comments and predictions were made on post-modern coach and coaching.

___

  • ACEP-American Coaching Effective Program (1991). Rookie Coaches Guide. IIIinois: Human Kinetics, p. 5-9.
  • Bompa, T. O. (2003). Dönemleme: Antrenman Kuramı ve Yönetimi. 2. Baskı. Keskin, İ. Tuner, A. B. Küçükgöz, H. Bağırgan, T. (Çev.). Ankara: Bağırgan Yayımevi, 70.
  • Bond, J. (2002). Applied Spor Psychology. Philosophy, Reflections, and Experience. International Journal of Sport Psychology, Vol. 33(1), p. 19-37.
  • Brustad, R. (2002). A Critical Analysis of Knowledge Construction in Sport Psychology. Advances in Sport Psychology (2nd ed.). T. S. Horn (Ed.), p. 21-34. IIIinois: Human Kinetics.
  • Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 749.