Emine YILDIRIM, İsmail HİRA

Türk Televizyon Dizilerinde Oryantalist Yansımalar: Muhteşem Yüzyıl Örneği

Reflections of Orientalism on Turkish Television Series: The Magnificent Century Case

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2016-Cilt: 2 - Sayı: 2

43-53

Oryantalizm, Self Oryantalizm, Türk Televizyon Dizleri, Muhteşem Yüzyıl

Orientalism, Self-Orientalism, Turkish Television Series, The Magnificent Century

12058

Benzer Makaleler

TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ TELİF HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dursun SAAT

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİ ÖZELİNDE TARİH KONULU FİLM VE DİZİLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Turkish History Education Journal

Ramazan KAYA, Hasan GÜNAL

The Adaptation of the State Self-Compassion Scale Long and Short Form to Turkish Culture: Validity and Reliability Study

International Journal of Educational Research Review

Durmuş ÜMMET, Halil ÜNAL, Halil EKSİ

THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE

A. Âsaui atyndaġy Halyk̦aralyk̦ k̦azak̦-tùrìk universitetìnìn̦ habaršysy

A.r. BORANBAYEVA, K.m. BERKIMBAYEV, K.m. ARYMBAYEVA, A.а. BEYSEМBAYEVA

Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Mustafa KOÇAK

SÖMÜRGECİLİK VE SÖMÜRÜ: RUSYA ÜZERİNE POSTMODERN BİR ELEŞTİRİ

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Melih DEMİRTAŞ

“Muhteşem Gatsby”nin Edebi Okuması ile Sinematik Okumasının Marksist Yapısalcılık Merceğinden Karşılaştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Şenay TANRIVERMİŞ

Muhteşem-i Kâşânî’nin Kerbelâ Mersiyesinin Manastırlı Mehmed Rif’at Tarafından Yapılan Bilinmeyen Bir Tercümesi ve Bu Tercümenin Osmanlı Tercüme Geleneğindeki Yeri

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Mustafa KILIÇ