Bedriye REİS

GAZÂLÎ’YE GÖRE BİR BİLGİ KAYNAĞI OLARAK MARİFET

MA’RIFA AS A SOURCE OF KNOWLEDGE ACCORDING TO GHAZZALI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2017-Cilt: 5 - Sayı: 9

1-40

Tasavvuf, marifet, ahlak, kalp, mücahede

Tasawwuf, ma’rifa, ethics, heart, mujahada

1074 610

7