Emine YURTERİ, Hüseyin MERTOL

Özel Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Derslerinde Bir Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebenin Kullanımı

Using Rebus as an Example of Differentiation in Geography Courses for Gifted Students

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2018-Cilt: 2 - Sayı: 1

46-57

Coğrafi Terimlerin Öğretimi, İçerik Farklılaştırma, Özel Yetenek

Content Differentiation, Special Ability, Teaching Geographical Terms

54 30

7